EFFEKTIV OG SMERTEFRI AKUPUNKT OG MERIDIANTERAPI - UDEN NÅLE ! - 

Kropssmerter
  • Mere energi
  • Celleforbedring
  • Appetitregulering
  • Stress / Angst / Uro
  • Reducering af smerter
  • Optimering af immunforsvar
  • Bedring i forhold til søvnbesvær 

Infrarød billeddannelse udgør den visuelle repræsentation af disse unikke plastres effekt. Efter ca.10 minutter, ses der tydeligt et fald i temperaturen omkring de smerteplagede områder, her vist ved reduktion af de inflammerede områder i skuldre-nakke og bryst !  

Inflammation før og efter

   

Det skal her nævnes, at udøvelse af energiterapi og andre terapeutiske metoder som jeg anvender i klinikken, samt div.artikler i forhold til mit virke her på siden, ikke skal erstatte egen læges behandlingsform- såfremt dette er påkrævet - men være et supplement og hjælp til at komme frem til de mest optimale forhold for kroppens egne selvhelbredende mekanismer - set ud fra udøvelsen af mine energiterapeutiske metoder/anvisninger.  

           

Tavshedspligt: Jeg udøver den samme tavshedspligt som du ville kunne forvente hos læge og andre sundhedsfaglige personer.

 

Et terapeutisk forløb i klinikken, består oftest
af en kombination af kinesiologi ( muskeltest )
og energi/akupunkt-terapi.
 
 
Kinesiologi er græsk og betyder "læren om
bevægelse". 
Kinesiologi har vestens viden om
fysiologi og anatomi kombineret med østens
viden om kroppens akupunktur, meridianer og
energiflowet i kroppen.

  
Meridian og Akupunktur punkter
                                            
Energiterapien - kan sammenlignes med
akupunktur - dog bruger jeg ikke nåle, men
energifrekventerede plastre som påsættes
kroppens meridian og akupunkturpunkter.

 

En af fordelene ved dette, er at du som klient ikke
kun har gavn af disse plastre under dit besøg her
i klinikken, men selv har mulighed for - efter
anvisninger -at fortsætte og følge op på det
terapeutiske forløb hjemme selv, og dermed
støtte op omkring en hurtigere bedring.
 
 
 
 
 
                                                                        

 

 

 

Kan dette lade sig gøre?

Ja -  Det lader sig gøre med nogle helt unikke energifrekventerede plastre - Som bla. arbejder igennem kroppens meridian og akupunkturpunkter.

Energiterapien – som kan sammenlignes med akupunktur - her dog uden nåle - er fuldstændig smertefri, og består i påsætning af nogle små energifrekventerede plastre, der skånsomt sender energifrekvenser ind i kroppen, som derved stimulerer naturlige processer i kroppen.

Plastrene indeholder organisk materiale, aminosyrer, vand og ilt, der er indkapslet- Altså Ingen medicin eller kemikalier.Plastrene er Non-transdermale, hvilket betyder at intet af det organiske materiale i plastrene trænger ind i kroppen,  

                       Energifrekventerede plastre

Ofte ses der en markant forbedring allerede få minutter efter påsætningen af plastrene

- især på smerteplagede klienter !

Kommer du i klinikken som smerterelateret klient - og det viser sig, at de terapeutiske metoder ikke bringer lindring og nedgang af dine smerter - er dit besøg i kliniken helt gratis! 

Plastrene  har klinisk
dokumenteret virkning.

 

 

 

 
 
Copyright all rights reserved | www.klinik-for-smerte-og-energiterapi.dk  | osdenmark@gmail.com